• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ 2

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.4178 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ Ν.4178 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΣΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.4178-2013

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4178-2013

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4178-2013

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ Ν.4178

  • ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΚ

Ενημερωτικό Σημείωμα - σχεδιο νομου περι μεσιτων αστικων συμβασεων

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ο.Μ.Α.Σ.Ε. Νέος Κώδικας Δεοντολογίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων

N.4072/11-4-12 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 86 ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 04-05-12(ΟΜΑΣΕ)

ΔΙΑΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΟΜΑΣΕ)

ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (ΟΜΑΣΕ)