ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πωλούνται γραφεία στο κέντρο του Ηρακλείου από 50 έως 100 τμ επί της Λεωφ. Καλοκαιρίνου. Επιτρέπεται η συνένωση.

Τιμή από 1500 ανα τμ. Δεν χρειάζονται ανακαίνιση.

  • Περιοχή

  • Δόμηση

  • Τιμή